بایگانی برچسب: آلودگی هوا ، مکزیکوسیتی

تجربه موفق مکزیکوسیتی برای مقابله با آلودگی هوا

پاکی هوا در مکزیکوسیتی

آلودگی هوا معضلی جهانی است و از کشورهای پیشرفته و ثروتمند اروپایی تا کشورهای فقیر آفریقایی با آن روبرو هستند. طی سال های اخیر برخی از این کشورها با تشدید این بحران راهکارهای متعددی را برای مبارزه با آن پیش گرفته اند که در برخی موردها موفقیت های قابل توجهی را در پی داشته است. […]