بایگانی برچسب: جشن باستانی

جشن گیاه آوری | آئینی بر وفق مراد طبیعت

جشن گیاه آوری

مرتضی بخشایش عضو کارگروه درختبان   جشن ها در ایران باستان، فرصتی بودند تا موضوعی در مرکز توجه همگان قرار گیرد. در این جشن ها مواهب الهی به شیوه ای پاس داشته می شدند. جشن گیاه آوری یکی از این جشن ها بود که به نوعی پاسداشت طبیعت و استمرار سرسبزی آن بود. این جشن […]