بایگانی برچسب: سپیده گودرزی

دیدار پاییزی با عبدالحسین وهاب زاده | راهکارهایی برای دغدغه‌های امروز

عبدالحسین وهاب زاده

صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست یک دمه دیدار دوست هر دو جهانش بهاست. چه زیباست که این دیدار با دکتر عبدالحسین وهاب زاده دریک عصر پاییزی باشد. یکشنبه نوزدهم آذر ماه در باغ ایرانی ده ونک گروه زنبورک انجمن هوای پاک کندو تجربه این را داشتند که از صحبت های دل انگیز و مفیددکتر […]