بایگانی برچسب: لاستیک

لنت ترمز ، کلاچ دنده و لاستیک تایر خودروها از بزرگترین آلوده کننده های هوا هستند

در آلودگی هوای تنفسی ما عوامل زیادی دخیل اند و یکی از بزرگترین عوامل شناخته شده ، سوخت خودرو هاست یعنی بنزین و گازوئیل که بعد از سوختن در موتور ماشین ها و موتورسیکلتها تبدیل به گازهای سمی می شوند و یا ذرات ریز معلق اما این سوختها تنها عامل ذرات بسیار خطرناک و ریز […]