هفته کودکان و محیط زیست

در ویژه برنامه ای به مناسبت هفته کودک و محیط زیست مصاحبه‌های زنبورک های انجمن با متخصصان را با شما به اشتراک می‌گذاریم. این مجموعه ویدیوها را از دست ندهید.

مصاحبه پریا خرده گاه با فاطمه صیدآبادی درباره اهمیت حیات وحش

رفتن به مصاحبه

مصاحبه النا بهرامی با مرتضی بخشایش درباره آلودگی نوری

رفتن به مصاحبه

مصاحبه مانلی خراسانی با مهدیه اسلامی درباره آلودگی صوتی

رفتن به مصاحبه

مصاحبه ژینا درخواه با علی بیتاژیان درباره انقراض گیاهان

رفتن به مصاحبه

مصاحبه سایه جمالی با زهرا آذرشب درباره اهمیت خاک

رفتن به مصاحبه

مصاحبه حلما اکبریه با مریم صغیردار درباره آلودگی هوا

رفتن به مصاحبه