بایگانی نویسنده: ادمین اصلی

چرا روز هوای پاک ؟

به قلم فاطمه شفیعی کارشناس و فعال محیط زیست آلودگی هوا به زبان ساده به معنای حضور یک، چند و یا مخلوطی از آلوده کننده های مختلف در هوای آزاد، است به حدی که برای انسان مضر بوده و یا موجب زیان رساندن به حیوانات، گیاهان و اموال شود. اما پدیده آلودگی هوا در مناطق […]