Tag Archives: آموزش محیط زیست به کودکان

اختلاف فرهنگی در سفر

اختلاف فرهنگی در سفر

اختلاف فرهنگی، تفاوت در باورها، رفتارها، زبان ها، روش ها و اعمالی است که منحصر به یک قوم یا یک ملت است. در حالت ایده آل سفر کردن تاثیر زیادی در آشنایی کودک با فرهنگ های مختلف و شناخت ارزش های مردم دارد. برای معرفی تفاوت های فرهنگی و نژادی به کودکان هیچ وقت زود […]

آشتی کودک با طبیعت

آشتی کودک با طبیعت

سفر بخشی از زندگی هر انسان است. کودک در سفر فرصت کشف، کنجکاوی و جستجو را پیدا می‌کند. او می‌بیند، لمس می‌کند، می‌شنود، می‌بوید و لذت می‌برد. احترام به حقوق بشر،آزادیهای اساسی، زبان،احترام به دیگران(ازفرد تا تمدن)،از جمله مواردی است که اگر در کودکی ریشه نداشته باشد، در بزرگی به سختی شکل می گیرد.شناخت انسان […]

تخیلات سفر | جهانگردان کوچک، جهان سازان فردا

تخیلات سفر

جسارتی که حس جستجوگری در کودکان به واسطه گردشگری داده می شود بسیار فراتر از فضاهای آموزشی است و این همان شاخصه ای است که هر انسانی برای ادامه بقا چه در فضاهای شهری و چه در طبیعتی بکر باید بیاموزد و چه بهتر که این آموزش از همان سنین اولیه انجام شود. تخیلات و […]

لمس مستقیم زندگی

لمس مستقیم زندگی

لمس صحیح و درست زندگی و محیط زندگی برای هر کودکی از ضروریات رشد است و گردشگری یکی از مواردی است که می تواند این رشد را ارتقا ببخشد و کامل کند. گردشگری بواسطه لمس مستقیم زندگی در فراسوی زندگی معمول، فرصت های بسیاری را برای ذهن کنجکاو و حساس کودک فراهم می کند تا […]

گردشگری آموزشی

گردشگری آموزشی

یونیسف یک شمای ساختاری از گردشگری ارائه می‌دهد که در آن گردشگری  آموزشی و گردشگری مدارس بخش‌هایی از گردشگری کودکان ونو جوانان هستند که می‌توانند با هم مرتبط باشند. اما نه لزوماً از طریق آموزش؛ بلکه می‌توانند فرایندهای دیگری غیر از سیستم مدرسه و آموزش را نیز شامل شوند. کودکان به عنوان گردشگران آینده و تاثیر‌گذار، دیدشان […]

خاطرات سفر درکودکی | تاثیرات عمیق سفر بر کودک

خاطرات سفر درکودکی

فضاهای سفر برای کودکان ،بسیار بیشتر از بزرگترها با تاثیرات عمیق همراه است .تاثیراتی که شاید به ظاهر ساده به نظر برسد اما عمیق و ریشه دار است و این را در خاطرات پس از سفر کودکان می توان یافت. هر اتفاق کوچکی در کودکی، از لمس یک سنگ گرفته تا دویدن و زمین خوردن در […]

رواج گردشگری کودک

رواج گردشگری کودک

در گردشگری شرط سنی لحاظ نشده پس کودکان می توانند گردشگر محسوب شوند. یکی از عمده وظایف ما برای نجات صنعت گردشگری این است که از همین آغاز کودکان را با این صنعت آشنا کنیم و دست به کار رواج گردشگری کودک شویم. گردشگری کودک معمولا به دو صورت برگزار می شود: یکی در قالب […]

آشنایی کودک با گردشگری و تغییر سبک زندگی

آشنایی کودک با گردشگری

همانطور که هفته گذشته گفتیم تغییر سبک زندگی در ایران، تبدیل خانواده های گسترده به خانواده های هسته ای، رشد فزاینده مهاجرت و شهرنشینی، گسترش آپارتمان نشینی، فقر حرکتی کودکان و پدیده ای به نام «سندرم دوری از طبیعت» و بسیاری عوامل دیگر که موجب شکل گیری نیازی در جامعه شده است که ایده سفر […]

گردشگری و اهمیت گردشگری کودک

گردشگری کودک

حوزه گردشگری یکی از پارامترهایی است که در کشورهای توسعه یافته مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ولی کشورهای در حال توسعه آنطور که باید به این مقوله توجه نداشته و سرمایه گذاری درخور و شایسته ای را در این زمینه انجام نداده اند.این درحالی است که گاهی غفلت از سوی کشورهایی چون ایران صورت […]

نتایج آموزش محیط زیست به کودکان

نتایج آموزش محیط زیست به کودکان

با توجه به مطالب بیان شده، ‌اهداف برنامه آموزش زیست محیطی شامل افزایش سطح آگاهی ها و تفهیم آموزش زیست محیطی ‌به خصوص در کودکان ‌از طریق آموزش موثر در طول دوران زندگی در تصمیم گیری های محیط زیست محل مربوطه می باشد‌.‌باید توجه کنیم که نمی توان مردم را مجبور به محترم شمردن محیط […]