بایگانی برچسب: فاطمه طباطبایی

سفرنامه ی هیو | نگاهی به روستای هیو کرج

روستای هیو کرج

ما جمعه گذشته برای پاکسازی و درختکاری به روستای هیو از روستاهای اطراف تهران رفتیم .جایتان خالی . و باز اعضای کندو در کنار بقیه حماسه آفریدند و تا پای جان پیش رفتیم و حتی مصدوم هم دادیم ! ولی در عوض چیز بسیار نابی بدست آوردیم و آن چیز ناب ،آشنایی با آدم هایی […]