شورای شهر محل سهمیه‌دهی و تجربه‌اندوزی نیست | تهران باید قابل زیست شود

شورای شهر تهران

 

شورای شهر محل سهمیه‌دهی و تجربه‌اندوزی نیست/ تهران باید قابل زیست شود.

 

یک کارشناس مسائل شهری با تاکید بر اینکه شورای شهر محل سهمیه‌دهی و تجربه‌اندوزی نیست گفت: شوراها نمایندگان مردم هستند و باید تمام گرایش ها و سلایق را نمایندگی کنند لذا شورای یکدست بخشی از جامعه را پوشش نمی دهد.

علی نوذرپور در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح ارزیابی عملکرد شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم گفت: شورای دوره پنجم شورایی خاص بود که شباهت هایی با شورا در دوره نخست داشت؛ ترکیب دوره پنجم همه از جناح اصلاح طلب انتخاب شده بودند و اغاز اقدامات پایه ای در این دوره از ویژگی های خاص ان بود. در حقیقت این دوره شورا در محورها و حوزه های مختلف تلاش کرد ریل گذاری متفاوتی را انجام دهد.

وی افزود: یکی از مهم ترین مسائلی که در این دوره شورا به جد مورد توجه بود عزم شورا برای این بود که رابطه خود با مردم را به صورت درست و صحیح برقرار کند و مردم را محرم خود بداند که در این راستا جلسات غیرعلنی نداشت و مستقیما با مردم صحبت می کردو مسائل مختلف مدیریت شهری را به اطلاع مردم برساند. این شورا تلاش کرد ارتباط با مردم به درستی برقرار شود و حداقل تلاش کرد این مسیر باز شود.


خورشید منبع انرژی بینهایت


وی ادامه داد: شورای شهر تهران در دوره پنجم تلاش کرد به عنوان نمایندگان واقعی مردم انعکاس دهنده مشکلات و مسائل مردم باشد و از سوی دیگر در اطلاع رسانی به انها محرم و نامحرم نکند بر همین اساس بحث شفافیت و دادن اطلاعات به مردم از جمله کارهایی بود که به عنوان یکی از محورهای اصلی مدنظر قرار گرفته بود. در این میان شاخص ترین فرد نیز سرکارخانم اروین بود که تلاش کرد هرانچه قبلا به عنوان محرمانه و مسائل سازمان تلقی می شد انها را روی سامانه شفافیت آورده و در اختیار مردم قرار بگیرد.

قرارگیری شهرداری به ریل قانون در شورای پنجم

 وی تاکید کرد: مناقصه ها و مزایده ها تا حقوق ها همگی بروی سامانه قرار گرفت و امیدواریم این موضوع ادامه پیدا کند تا به سمت شورای شیشه ای که شعار اصلاح طلبان بود حرکت کنیم تا کاملا شهر در اختیار مردم قرار بگیرد و صاحبان اصلی شهر ، مردم تلقی شوند و برنامه ریزی شهر نیز بر اساس خواسته ها و نیازهای انها انجام شود. در دوره فعلی شورا این تلاش انجام شد تا احساس تعلق شهروندان بر شهر محقق شود اما راه طولانی برای تحقق احساس تعلق خاطر مردم به شهر و مدیریت شهری وجود دارد و این مسیر باید در دوره ششم شورا ادامه پیدا کند.

این کارشناس مسائل شهری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه شورای شهر تهران در دوره پنجم تلاش کرد به قانون و رعایت قوانین و آیین نامه ها و هرانچه که قانون به عنوان ضوابط و مقررات تعیین کرده بازگردد افزود: در این دوره تلاش شد بازگشت به قانون به عنوان یک ریل اصلی از ریل گذاری های جدید شورا تلقی شود که قوانین و مقررات و ایین نامه ها و دستورالعمل های ذیل آنچه توسط دولت و چه خود شورا و شهرداری که بر اساس قانون تنظیم شده محترم قلمداد و تلاش شود انجا که خلا مقررات وجود دارد طرح پیشنهادی تهیه و تنظیم شود.

وی افزود: محور دیگری که در این شورا دنبال شد ، پاکدستی و سلامت عموم افراد بود یعنی انچه که در مناطق از رفتار اعضا برداشت می شد این بود که کمتر دیده شد که عضو شورایی بخواهد از رانت و موقعیت خود استفاده کند برای اعمال نظر مثلا در زمانی که شهردار منطقه ۲۲ بودم اصلا با چنین مواردی برخورد نداشتم مجموعه اقداماتی که در گذشته سابقه داشته که این موضوع در روند فعالیت شورای شهر تهران برای سالم سازی اداره سازمان شهرداری تهران تاثیر بسزایی داشته است و به این ترتیب رانت و فساد تا میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

مقابله شورای پنجم با رانت و فساد

وی تاکید کرد: بی تردید نمی توان گفت مقابله با رانت و فساد کامل محقق شده است اما تا حد زیادی شورا در این مسیر حرکت کرده و این اراده را از خود نشان داده که برای تحقق مبارزه با فساد اقدام کرده است. کمیسیون های شورا نیز به صورت خاص کمیسیون شهرسازی فعالیت های خوبی در ارتباط با مسئله جلوگیری از تخلفات و سرو سامان دادن مقررات شهرسازی  داشته است. در حقیقت تلاش شد شهرداری های مناطق خارج از طرح تفصیلی پروانه ای صادر نکنند که یکی از ارمان های شهرسازان و وعده های انتخاباتی اصلاح طلبان بود.

وی ادامه داد: شورای شهر تهران برای پیگیری طرح تفصیلی ویژه منطقه۲۲ وقت زیادی گذاشت و شاید بیشترین اهتمام را شورا برای این طرح داشت و بیش از یک سال این طرح در شورا مورد بررسی قرار گرفت. شورا در تهیه این طرح تلاش کرد جهت گیری مناسبی داشته باشد و در هیمن راستا برای اولین بار طرح تفصیلی ویژه منطقه۲۲ مبتنی بر توسعه حمل و نقل عمومی شکل گرفت و اراضی متعلق به شهرداری و دولت به عنوان تامین سرانه های خدمات عمومی مورد استفاده قرار بگیرد که موضوع بسیار مهمی بود.


انرژی باد و اهمیت آن در انرژی های جایگزین


نوذرپور تاکید کرد: در ارتباط با طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ در گذشته اراضی که در محدوده شهر قرار می گرفتند و بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری باید ۷۰ درصد ان را به شهرداری می دادند تا صرف تامین خدمات عمومی بشود در دوره های قبل ، این۷۰ درصدها مجددا فروخته و به زیر ساخت و سازهای با کاربری های مسکونی، تجاری و…  رفت لذا شورا در این دوره اصرار کرد بانک زمین شکل بگیرد و دستورالعملی تهیه شود تا از این پس ۷۰ درصدها صرفا برای تامین خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

شهردار سابق منطقه ۲۲ با اشاره به اقدامات شورای شهر تهران در دوره پنجم در حوزه بافت های فرسوده را یکی دیگر از اقدامات مثبت این شورا ارزیابی کرد و افزود: بیش از ۱۰۰۰ هکتار به بافت فرسوده تهران اضافه شد تا بتوانند از تسهیلات بازافرینی برخوردار شوند و به این ترتیب بازافرینی سرعت بگیرد. از سوی دیگر در حوزه مناسب سازی فضای شهری برای ناتوانان جسمی و حرکتی نیز اقدامات خوبی انجام شد و این هم اقدام مناسبی بود که توسط حوزه شهرسازی دنبال شد.

احداث حدود ۴۰۰ کیلومتر مترو و بیش از ۳۰ ایستگاه

وی افزود: در حوزه حمل و نقل عمومی هم توجه ویژه ای به مسئله مترو شد و حدود ۴۰۰ کیلومتر مترو و بیش از ۳۰ ایستگاه احداث شد که همگی اقدامات موثری بود که توسط شورا پیگیری و به نتیجه رسید. در حوزه مدیریت پسماند نیز تفکیک از مبدا و بحث طرح جامع مدیریت پسماند در همین دوره به تصویب رسید که اقدامی اساسی در حوزه پسماند قلمداد می شود. پیش از اغاز دوره پنجم شورا ،  تفکیک از مبدا را در تهران خیلی کم داشتیم تاجایی که حتی نسبت به سایر کلانشهرهای کشور ، تهران عقب تر بود به شکلی که تفکیک از مبدا به طور متوسط در کل کشور ۱۲ تا ۱۵ درصد بود اما در تهران کمتر از ۵ درصد بود.

وی ادامه داد: در همین دوره موضوع تجهیز اتش نشانی دنبال شد و استفاده از پساب ناشی از تصفیه فاضلاب برای ابیاری فضای سبز شهر به عنوان اقدامی ویژه برای مناطق به ویژه مناطق ۱۳ و ۲۲ دنبال شد در همین راستا در منطقه ۲۲ تفاهم نامه ای با شرکت اب و فاضلاب منعقد شد تا با حمایت شورا ، احداث تصفیه خانه فاضلاب در خرگوش‌دره منطقه ۲۲ اغاز شود که اگر ساخت ان به اتمام برسد برای ۲۵ سال هر سال ۱۰ میلیون مترمکعب اب ناشی از تصفیه فاضلاب در اختیار شهرداری منطقه ۲۲ قرار خواهد گرفت و به این ترتیب بخشی از اب مورد نیاز منطقه را تامین خواهد کرد .

وی تاکید کرد: باید این مسیر دنبال شود تا برای ابیاری فضای سبز به هیچ عنوان از اب شرب استفاده نشود و از اب های خاکستری استفاده کنیم که خوشبختانه در این دوره شورا این جهت گیری را به خوبی دنبال کرد.


مترو بهترین روش حمل و نقل شهری ، ولی در اغمای کاهلی مسئولین شهری


در بحث مالی و انضباط مالی و احداث خزانه داری نیز اقداماتی انجام شد که به انضباط بخشی مالی بسیار کمک کرد به شکلی که درامد حاصل از سوی بخش های مختلف به خزانه داری مرکز واریز و از انجا برداشت شود  که گامی در جهت تحقق شفافیت بود.

این کارشناس مسائل شهری در بخش دیگری از صحبت های خود در تشریح نقاط ضعف پنجمین دوره شورای شهر تهران نیز گفت: بخشی از نقاط ضعف این شورا برمی گردد به اینکه برخی از اعضای شورا سابقه کار مدیریت شهری نداشتند و خارج از مدیریت شهری وارد نظام مدیریت شهری شدند و تا اشنا شوند و تجربه کسب کنند زمانبر بود و حالا البته باید از این تجریه در دوره ششم استفاده کرد و کسانی در شورای شهر عضو شوند که در مدیریت شهری سابقه اجرایی و تحصیلات تخصصی مرتبط داشته باشند و تنها به دلیل اینکه از یک جریان سیاسی باشند برای عضویت در شورا انتخاب نشوند.

شورای شهر جای تجربه اندوزی جوانان نیست

وی ادامه داد: باید روی تخصص و تجربه افراد دقت کنیم و برخی از موارد هم خیلی درست نبود که اجرایی شود از جمله تخصیص سهمیه برای  جوانان ؛ قطعا شورای شهر جایی نیست که جوان به معنای تجربه اندوزی در ان حضور پیدا کند . شورای شهر محلی است که افراد با تجربه و صاحب نظر که توانایی اعمال نظارت دارند حضور پیدا می کنند و نقش نظارتی شورا را به خوبی به عنوان وظیفه اساسی شورا   که کسی روی ان مناقشه و شکی ندارد اجرایی کنند.

وی افزود: قطعا اگر فرد نداند ساختار شهرداری چیست و وظایف و ماموریت های شهرداری چیست و از سوی دیگر به قوانین و مقررات اشنایی نداشته باشد و به مناسبات مدیریت شهری و سازمان های دولتی اشراف نداشته باشد به درستی نمی تواند قضاوت کند و هرچند نظارت در این دوره شورا به شکل واقعی شکل گرفت و همگی از یک جناح بودند و به خوبی تلاش کردند قانون و وظایف نظارتی را به خوبی اجرایی کنند.

نوذرپور به بروز برخی تک روی ها در میان اعضای پنجمین دوره شورای شهر تهران به عنوان یکی دیگر از نقاط ضعف اشاره کرد و افزود: تک روی در این شورا بود و اعضای شورا هریک تلاش می کردند محوری از وظایف و ماموریت ها را درشهرداری تهران درنظر گرفته و دنبال کنند . در حالی که کار شورا کاری جمعی است و هر حرکتی که قرار است انجام شود باید در شورا مورد بحث قرار گیرد و بعد از انجام هم به عنوان دستاوردی جمعی تلقی شود. باید روحیه کار جمعی و مشارکتی وجود داشته باشد که برخی از اعضای شورای  پنجم در این خصوص دچار تک روی شدند که به عنوان نقطه ضعف ان تلقی می شود.

تضعیف شورایاری، تنها کانال ارتباطی شورای شهر با مردم

وی ادامه داد: این شورا برای نهادینه کردن نظام شورای محله یا شورایاری ها نیز اقدام موثری انجام نداد درحالی که واقعا انتظار بود شورای شهر تهران به عنوان مهم ترین نهاد شورایی در کشور در این مسئله ورود پیدا کند و شورای محله را قانونی کند. نه تنها شورای محله قانونی نشد بلکه از سازمان بازرسی کشور هم به این نیم بندی که وجود داشت اعتراض و شکایت شد و در نهایت دیوان رای به غیرقانونی بودن نهاد شورایاری داد که تنها نهاد و جایی که کانال ارتباطی شورای شهر با مردم بود نیز دچار تزلزل گردد.

این کارشناس مسائل شهری در پاسخ به سوالی درباره تحقق شعار مبارزه با فساد به ویژه پیگیری پرونده های گذشته در مجموعه مدیریت شهری در این دوره شورا گفت: به میزان قابل توجهی شورا به این پرونده ها ورود پیدا کرد؛ در ابتدای این دوره این بحث مورد توجه قرار گرفت و بعدا گزارش هایی تنظیم شد و به شهرداری ارائه شد و بخشی را نیز شهرداری باید عملیاتی می کرد چون شورا نمی توانست در حوزه اجرا دخالت کند و تنها می توانست گزارش بخواهد و مصوبه مبنی بر پیگیری شهرداری داشته باشد که شهرداری را مکلف به پیگیری موضوع می کرد و شهرداری هم باید کمک می کرد و شهرداری هم به برخی از این موضوعات ورود پیدا کرد و به بخش قابل توجهی از این موضوعات را به افکار عمومی گزارش داد.

وی تاکید کرد: البته ارائه این گزارش ها کار کوچک و ساده ای نبود؛ ورود به این حجم از پرونده هایی که یک مورد ان املاکی بود که در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته بود و مسیر اداری و قانونی را طی نکرده بود تحت عنوان املاک موضوع  بند۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مورد توجه قرار گرفت و کل این املاک در سطح شهر تهران مورد شناسایی قرار گرفت و به مرکز گزارش داده شد و مقرر بود پیگیری شود تا به مدیریت شهری بازگردانده شود.

وی ادامه داد: البته بازگشت این املاک به سادگی نبود چرا که برخی از این املاک در اختیار سازمانها و نهادهایی بود که به راحتی قابل برگشت نبودند و کار با سختی پیش می رفت هرچند می توانست با قدرت و سرعت بیشتری دنبال شود اما با توجه به توانمندی های شورا و مجموعه ظرفیت مدیریت شهری و شهرداری و مقاومت و موانعی که از بیرون بود می توان گفت شورا و شهرداری در این حوزه موفق بودند البته کار تمام نشده و انتظار می رود شورای بعدی این مسیر را پیگیری کند و به نتیجه برساند.

شورا باید همه گرایش ها و سلایق را نمایندگی کند

نوذرپور درباره تشکیل شورای ترکیبی یا شورایی از یک جناح سیاسی نیز گفت: شوراها نمایندگان مردم هستند و باید به گونه ای باشند که کل گرایش ها و سلایق و علائق مردم را نمایندگی کنند؛ قاعدتا شورای یکدست بخشی از جامعه را پوشش نمی دهد. هرچند جناح های سیاسی تلاش می کنند شوراهای یکدستی را تشکیل دهند ولی واقعیت این است که شورا باید همه گرایش ها و سلایق را نمایندگی کند. بی تردید وقتی به شورا نگاه می کنیم باید تصویری از جامعه شهری را نشان دهد و قطعا شورای یکدست اینگونه نیست و بخشی از سلایق در مدیریت شهری وجود ندارد و برخی خواست ها و نیازهای بخشی از جامعه نمایندگی نمی شود و مورد توجه قرار نمی گیرد و در این شرایط مشارکت مردم هم به صورت جامع و مانع مهیا نمی شود و تعلق خاطر همه احاد جامعه را هم نخواهیم داشت.

وی افزود: بهتر است با تصمیم و تشخیص جامعه تمامی گرایش ها حتی نمایندگان اقشار مذهبی، قومیت ها و طبقات مختلف اجتماعی و اصناف، گروه های کارگری و کارمندی حضور داشته باشند اما از سوی دیگر ظرفیتی که قانون برای شورا معین کرده ظرفیت مناسبی نیست . اولین انجمن های بلدیه متعلق  حدود ۳۰ نفر عضو داشتند ولی با گذشت این همه سال به جای گسترش و افزایش تعداد اعضای شورای شهر متناسب با جمعیت شهر متاسفانه اعضای شوراها کمتر  شده است . تعداد نمایندگان مجلس در تهران بیشتر از نمایندگان شورا است و این نقطه ضعف بزرگی است . لذا با ۲۱ نفر عضو در شورا نمی توانیم کل جامعه شهر تهران را نمایندگی کنیم . ولی تا زمانی که این قانون پابرجاست  و اصلاح نشده باید هرچقدر می توان دیدگاه های متفاوت در شورا را داشته باشیم که در این شرایط بهتر می توان شهر را به تمامیت نمایندگی کرد.

شهر تهران دارای کیفیت مناسب برای زندگی نیست

وی درباره اولویت های شهر تهران و به تبع ان اولویت هایی که شورای شهر باید در دوره ششم داشته باشد نیز گفت: تهران باید یک شهر قابل زیست باشد، شهری که کیفیت زندگی در ان بالا رود و مهیای زندگی برای شهروندان ان باشد؛ اینکه مردم هرلحظه منتظر تعطیلی هستند تا برای استراحت و گذران اوقات فراغت از شهر خارج شوند نشان می دهد که شهر تهران دارای کیفیت مناسب برای زندگی نیست.

وی افزود: مهم ترین چیزی که شهر را برای جامعه قابل زیست می کند تردد و رفت و امد راحت و کوتاه مردم است تا فرد بتواند در کوتاه ترین زمان از محل زندگی به محل کار و بالعکس رفت و آمد کند . از سوی دیگر در همین مسیر طولانی رفت و آمد با الودگی هوا نیز مواجه هستیم یعنی ضمن اینکه زمان زیادی برای تردد صرف می شود در شهری با الودگی زیاد هم تردد می کنیم که موجب کوتاه شدن عمر و شکل گیری انواع بیماری ها می شود لذا همانند گذشته این اولویت سرجای خود باقی است که باید تلاش کنیم شهر از جهت رفت و امد و تردد مهیای زندگی برای مردم باشد تا مردم احساس راحتی کنند.

نوذرپور تاکید کرد: البته اولویت های دیگر ی هم وجود دارد اما تا این مورد حل نشود سایر موارد قابل رسیدگی نیست لذا شورای ششم بازهم باید بیشترین توجه را به توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و بعد سیستم اتوبوسرانی و مناسب کردن سوخت و کاهش تردد وسایل نقلیه شخصی به عنوان مسئله جدی تهران داشته باشد.

سازمان اداری شهرداری تهران باید دستخوش تغییرات جدی شود

وی با تاکید بر اینکه سازمان اداری شهرداری تهران باید دستخوش تغییرات جدی شود افزود: تغییرات جدی به این شکل است که باید پست های مختلف مدیریتی در اختیار افراد شایسته قرار گیرد. هرچند شوراها برابر قانون نمی توانند در عزل و نصب کارکنان شهرداری دخالت کنند اما به صورت غیر رسمی این تبادلات بین مدیریت شهرداری و شورا صورت می گیرد و می توان این موضوع را به چارچوب و مصوبه ای خوب تبدیل کرد که هیچ پست و سمتی جز از طریق فراخوان در اختیار فردی قرار نگیرد.

وی ادامه داد: تجربه خوبی در شهرداری منطقه ۲۲ داشتیم که برای هر پستی فراخوان می زدیم و بعد از   ارزیابی شایستگان در پست ها قرار می گرفتند و به این ترتیب رانت ها و امتیازدهی ها و امتیازگیری ها از بین می رفت و همه پرسنل شهرداری برای پیشرفت و ارتقا از حق برابر برخوردار خواهند بود. باید تلاش شود پست های مدیریتی در شهرداری به افرادی برسد که تحصیلات مرتبط و تجربه خوب مدیریتی دارند. بودن افراد خارج از مجموعه شهرداری بدون داشتن تجربه لازم در مدیریت شهری اسیب های جدی برای اداره امور شهر به همراه دارد.

اصل خبر را می‌توانید در این لینک بخوانید

آگلونما اکسیژن ساز همیشگی خانگی

خورشید منبع انرژی بی نهایت

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *