کارگاه پرنده نگری | زمانی برای سر به هوا بودن

کارگاه پرنده نگری

کارگاه پرنده نگری با تسهیل گری زهرا قیامی برگذار شد.
این رویداد اولین تجربه‌ی پرنده نگری من بود که با آشنایی ابزارهایی مثل دوربین دوچشمی و کتابچه ی راهنما شروع شد.
پرنده‌هایی که احتمال حضور در این پارک را داشتند فهرست کردیم و جستجو با سر به هوایی ادامه پیدا کرد.
اول گوش‌هایمان را تیز کردیم و چشم هایمان به تکان خوردن شاخه‌های درختان جلب شد.
اولین پرنده‌هایی که مشاهده کردیم؛
کلاغ ابلق بود و از دفترچه ی راهنما اندازه، خوراک و زیستگاه آن را یادداشت کردم.

کارگاه پرنده نگری

کارگاه پرنده نگری کارگاه پرنده نگری


در خانه با چه نوع آلودگی هایی مواجه هستیم؟


 

《سینه سرخ اروپایی》یک پرنده ی مهاجر بود و تسهیلگر با دوربین عکاسی از این پرنده ی زیبا تصویری ثبت کرد و ما هم در کتابچه ی راهنما ویژگی های آن را خواندیم.
و چرخریسک بزرگ، سسک چیف چاف، بلبل خرما، مرغ مینا و زاغی را مشاهده و در گروه گفتگو کردیم.
کتابچه ی راهنما به ما کمک کرد تا اطلاعات بیشتری را بعد از مشاهدات ویژگی ظاهری آن‌ها به دست بیاوریم.
خوشحالم از این تجربه ی 《سر به هوا باش》

کارگاه پرنده نگری

کارگاه پرنده نگری

جمعه ۱۹ آبان ماه
پارک جمشیدیه

 حلما اخباریه
کارگروه زنبورک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *